Informacje ogólne dotyczące reklamacji.

1. Towary oferowane w Sklepie Bpositive są fabrycznie nowe.

2. Mamy obowiązek dostarczenia Tobie Towarów bez wad.

3. Jesteśmy odpowiedzialni względem Ciebie, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę przysługuje Tobie prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub zażądania  wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

4. Każdy Towar kupiony w Sklepie Bpositive możesz reklamować z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeżeli posiada on wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży

5. Wszelkie Reklamacje możesz składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Bpositive, ul. Dębowa 30, 51-361 Wilczyce z dopiskiem: „Reklamacje e-sklep Bpositive”. Formularz reklamacyjny dostępny jest do pobrania z naszej strony internetowej  https://www.bpositive.pl

6. Reklamowany towar powinien być zwrócony w miarę możliwości ze wszystkimi metkami i zawieszkami, jak również być oryginalnie zapakowany.

7. Gwarantujemy, iż w ciągu 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia następnego od otrzymania przez nas przesyłki zawierającej reklamowany przez Ciebie Towar, ustosunkujemy się do Twojego żądania.

8. O rozpatrzeniu Reklamacji i jej wyniku powiadomimy Cię w wiadomości wysłanej na adres podany przez Ciebie w formularzu reklamacyjnym.

9. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Reklamacji, Towar zostanie odeślemy Tobie wraz z opinią co do niezasadności Reklamacji.

10. W razie stwierdzenia przez Ciebie uszkodzenia Towaru podczas transportu, wymagane jest abyś sporządzili w obecności kuriera protokół szkody.

11. W przypadku zgłoszenia Reklamacji przez Ciebie co do Towaru po dokonanym przez Bpositive przekazie środków pieniężnych w wysokości 10% wartości brutto transakcji o czym mowa w punkcie numer 10 Regulaminu Sklepu Bpositive,  masz  prawo jedynie do wymiany Towaru na każdą inną rzecz znajdującą się aktualnie w ofercie naszego sklepu o wartości równej lub wyższej dokonanej przez siebie transakcji, przy założeniu uiszczenia różnicy pomiędzy Towarem zwracanym a wymienianym o wyższej wartości. W przypadku decyzji o zwrocie Tobie w trakcie postępowania reklamacyjnego środków pieniężnych za zakupiony Towar zostaną one pomniejszone o wartość  10% wartości brutto transakcji, które zostały już przekazane wskazanemu przez Ciebie Adresatowi Docelowemu zgodnie z zapisami punktu numer 10 Regulaminu Sklepu Bpositive.

Instrukcja zwrotu towaru

Krok 1:

Zgłoś chęć reklamacji zakupionego towaru na swoim koncie użytkownika lub wyślij wiadomość z informacją o reklamacji towaru na nasz adres: info@bpositive.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Reklamacja”. W treści wiadomości wyjaśnij nam krótko czego dotyczy reklamacja.

Krok 2:

Pobierz formularz reklamacyjny towaru oraz wypełnij go poprawnie. (link do formularza)

Krok 3:

Spakuj reklamowany towar w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.

Krok 4:

Do przygotowanej przesyłki dołącz oryginał paragonu zakupu / faktury VAT oraz wypełniony poprawnie  formularz reklamacyjny towaru (oryginał paragonu zakupu towaru / faktura VAT  oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny towaru jest niezbędny do dokonania reklamacji).

Krok 5:

Odeślij reklamowany towar listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres:

Bpositive / Reklamacje,
ul. Dębowa 30,
51-361 Wilczyce.


Pamiętaj:

Zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki zwrotu towaru.


Dziękujemy za zakupy Team Bpositive