Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez Właściciela Sklepu Internetowego Bpositive prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bpositive Ltd., Craved House Uxbridge Road 40-44, W5 2BS London, Wielka Brytania. Dotyczy ono wszystkich stron internetowych, mobilnych aplikacji oraz ofert i usług firmy Bpositive.

O czym informujemy w niniejszym oświadczeniu:

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane.
Kto jest Administratorem Twoich danych.
Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe.
Do czego wykorzystujemy Twoje dane.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane, kiedy zostaną one usunięte.
Jak zabezpieczamy Twoje dane.
Komu będziemy przekazywać Państwa dane.
Jakie przysługują Tobie prawa w związku z ochroną Twoich danych.
Jak szybko odpowiadamy na Twoje pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Kiedy może dojść do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

1. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane.

1.1 Pozyskujemy Twoje dane osobowe, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w sklepie internetowym Bpositive (zwanym dalej: Sklep) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail o ofercie Sklepu jak również w każdy inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych.

2.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Bpositive, właściciel Sklepu Internetowego Bpositive prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bpositive Ltd., Craved House Uxbridge Road 40-44, W5 2BS London, Wielka Brytania, zwana w dalszej części niniejszego oświadczenia „Administratorem”.

3. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe.

3.1 Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane udostępnisz Administratorowi. Pamiętaj jednak, że dokonując w chwili dokonywania zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe w celu wykonania umowy sprzedaży. Bez Twoich danych nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

3.2 Nie podanie wymaganych przez Sklep danych skutkować brakiem złożenia zamówienia.

3.3 Informujemy jednocześnie, że nie masz obowiązku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży. Jeżeli niemniej jednak wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.

4. Do czego wykorzystujemy Twoje dane.

4.1 Twoje dane będziemy wykorzystywać oraz przetwarzać w następujących celach: 

a) W celu realizacji zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów zamieszczonych na stronach Sklepu. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych. Informujemy, że podane przez Ciebie dane wykorzystamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Tobie zakupionych towarów. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, jest ono jednak konieczne do wykonania umowy. 

b) W celu prowadzenia Twojego konta na stronie Sklepu. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Tobie także dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii zakupów. Podanie przez Ciebie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, jest ono jednak konieczne do wykonania umowy, 

c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych. W tym wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej ewentualnej reklamacji.  

d) Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją  cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

e) W celu kierowania do Ciebie na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych na przykład w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Ciebie zakupów. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie. 

f) W celach marketingowych - na podany przez Ciebie adres do doręczeń możemy wysyłać informacje o ofercie Sklepu. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów.. 

g) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora. W tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu. 

h) W celu potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

4.2 Zapewniamy, że stawiamy na staranność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: info@bpositive.pl

4.3 Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały one aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas zastrzegamy sobie prawo przypominać Tobie o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. 

4.4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane, kiedy zostaną one usunięte.

5.1 Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie swoich danych osobowych.

b) W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w Sklepie rościmy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, które mogą być kierowane przeciwko nam, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie swoich danych osobowych.

6. Jak zabezpieczamy Twoje dane.

6.1 Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka utraty Twoich danych osobowych, ich zniszczenia, dezintegracji, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem ich przez osoby/systemy nieupoważnione takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe.

6.2 Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to w szczególności procesu składania zamówienia oraz logowania.

6.3 Prosimy pamiętać jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, ale zapewniamy, że dzięki regularnym przeglądom systemów informatycznych i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringowi krytycznych punktów systemu dołożymy wszelkich starań aby ryzyko to w jak największym stopniu ograniczyć.

7. Komu będziemy przekazywać Twoje dane.

7.1 Administrator przekazuje Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa polskiego lub europejskiego.

7.2 Przekazujemy Twoje dane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie towarów. Z niektórymi podmiotami współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie usługi logistycznej przy dostawie zakupionego przez Ciebie towaru.

7.3 Także w zależności od wyboru przez Ciebie sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary.

7.4 Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu komórkowego, będziemy udostępniać Twoje dane podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej.

7.5 Nasi partnerzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do Twoich danych wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

7.6 Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

8. Jakie przysługują Tobie prawa w związku z ochroną Twoich danych.

8.1 Zgodnie z RODO przysługuje Tobie szereg praw w związku z przekazaniem nam Państwa danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe. W razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane prosimy o kontakt pod adresem email: info@bpositive.pl, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania w zakresie ochrony danych.  

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych. Zawsze masz dostęp do swoich danych osobowych na swoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować oraz aktualizować dostarczone nam dane.

c) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do: 
- Usunięcia danych. Jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam), 
- Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 
- Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym. 
- Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 
- Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody. 

Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z nami pod adres email: info@bpositive.pl

9. Jak szybko odpowiadamy na Twoje pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

9.1 Dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie pytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś otrzymać od nas wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. W tym terminie udzielimy Tobie odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Informujemy jednocześnie, że jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji Twojej tożsamości.

10. Kiedy może dojść do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

10.1 W związku z rozwojem naszej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej jak również wdrażaniem nowych technologii mających na celu optymalizację naszych usług mogą być niezbędne zmiany powyższych informacji dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.